Down in the Bog: Hibernation opening soon at Tromsø Kunstforening

/

The upcoming exhibition ‘Down in the Bog: Hibernation’ will take you on a deep dive into the curious ecosystem of peatlands.

Opening Friday March 22, 6 – 9pm
Open March 22 – May 12

With exhibited works by Ingrid Bjørnaali, Fabian Lanzmaier & Maria Simmons, Ensayos, Søssa Jørgensen, Concordia Klar, Enn Kärmas & Villu Järmut, Kristina Norman, Randi Nygård and Laura Põld, in addition to a discursive program with a range of Peatland workers from across the arts and science community, and live concerts by Elina Waage Mikalsen and Eva Väljaots & more.

‘Down in the Bog: Hibernation’ is an exhibition and a place for learning and sharing from peatlands around the world, arguing for the need of increased attention and care. ‘Hibernation’ is the first of the three chapters of the overall project ‘Down in the Bog – Thinking with Peatlands’. Slowly growing, like peat forming, this project-in-process is composed by Karolin Tampere. The works on display, the discursive and live program, aim at large to give poetic, imaginative and dreamlike nutrition to more sturdy layers of awareness, knowledge and care. To together learn from the ecosystems of Peatlands.

‘Down in the Bog – Thinking with Peatlands’ is led by an ambition to create cross-pollinating meeting grounds for art, environmental issues and the public. The exhibition project emphasizes the sharing and embodying of knowledge and awareness to create attention towards the need for increased care of peatland areas, locally, nationally and internationally. Practically and conceptually the topic of Peatlands will act as a guiding map and compass to learn about historical, cultural and contemporary changes in the environments around us in Sápmi, Northern Norway, Estonia and selected locations internationally.

The project will continue its second chapter Sporulation presented at EKKM (Estonian Contemporary Art Museum) in Tallinn June 14 – September 1, 2024, to return to Tromsø with the third and deepest layer. The symposium ‘Thinking with Peatlands’ will respond to the resonances activated alongside the forming of the previous chapters. Save the date for the 3-day symposium September 27-29 2024

Stay tuned! More information will follow!

**********

Hold av datoen! Vår neste utstilling, ‘Ned i myra: Dvale’ tar deg med på et dypdykk ned i myras økosystem.

Med arbeider av Ingrid Bjørnaali, Fabian Lanzmaier & Maria Simmons, Ensayos, Søssa Jørgensen, Concordia Klar, Enn Kärmas & Villu Järmut, Kristina Norman, Randi Nygård og Laura Põld i tillegg til et diskursivt program med en rekke myrarbeidere fra kunst- og forskningsmiljøer og live konserter med Elina Waage Mikalsen og Eva Väljaots.
Flere navn vil bli annonsert.

Åpning fredag 22. Mars kl 18 – 21
Utstillingen står fra 22. Mars til 12. Mai

‘Ned i myra: Dvale’ er en utstilling og et sted for å dele kunnskap og lære om myrområder rundt i verden og deres behov for vår beskyttelse og omsorg. Dvale er det første av tre kapitler i prosjektet ‘Down in the Bog: Thinking with Peatlands’, et mangefasettert utstillingsprosjekt i prosess komponert av Karolin Tampere. De utstilte arbeidene søker sammen med et live og diskursivt program å gi poetisk, fantasifull og drømmeaktig næring til de mer robuste lagene i vår bevissthet, kunnskap og omsorg. Sammen inviteres vi til å lære av myras økosystem.

‘Down in the Bog – Thinking with Peatlands’ er drevet av et ønske om å skape krysspollinerende møter mellom kunst, miljøspørsmål og offentligheten. Utstillingsprosjektet legger vekt på kroppsforankrende bevisstgjøring for å rette oppmerksomhet mot behovet for økt omsorg for myrområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Myra vil her både praktisk og konseptuelt fungere som kart og kompass for å undersøke historiske, kulturelle og pågående endringer i naturen og miljøet rundt oss i Nord-Norge, Sápmi, Estland og flere steder i verden.

‘Down in the Bog – Thinking with Peatlands’ vil fortsette med sitt andre kapittel ‘Sporulation’ som presenteres hos EKKM (Estonian Contemporary Art Museum) i Tallinn fra 14.6 – 1.9.2024, for siden å vende tilbake til Tromsø med det tredje og dypeste laget. Det tre dagers symposiet ‘Thinking with Peatlands’ vil informeres av og komponeres i dialog med de to forestående kapitlene. Noter datoen: 27.-29. September 2024, og følg med for mer informasjon!

Leave a Reply

Your email address will not be published.